Functions
Funkcija SUM dugme AUTOSUM (SIGMA) /Function SUM - AutoSum button (SIGMA)

Function SUM, postupak:

  1. Izabrati praznu ćeliju;
  2. Klik na dugme SUM (SIGMA).
  3. Potvrditi izbor pritiskom na tipku Enter;
  4. Kraj.

N a p o m e n a:
Korisnik može izmeniti predloženu skupinu ćelija za sabiranja metodom prevlaćenja /DRAG AND DROP/

Funkcije /Functions/    Index