Functions
Function SUM

Funkcija SUM sabira selektovane ćelije. Funckija SUM je MATH & TRIG funkcija.


Slika 1. Suma vrijednosti /SUM/

Function SUM, postupak:

  1. Izabrati ćelije;
  2. Klik na dugme dodavanje funkcija /INSERT FUNCTION BUTTON/.
  3. Izabrati funkciju SUM.
  4. OK dugme.
  5. EXCEL izračunava i prikazuje sumu.
  6. End.

Functions    Index