Functions
Funkcija sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/ - prosjek

Učenici odjeljenja su ostvarili određene uspjehe u pojedinim predmetima. Izračunati sumu po pojedinim predmetima vidi slijedeću animaciju, a za broj odjeljenja (vidi animaciju >>) a za prosjeke (vidi animaciju >>).
 


 

 

A

B

C

D

E

F

1

Odjeljenje Predmet Ocjena      

2

II 1 Fizika 3,25     Suma

3

II 1 Hemija 3,12   Fizika =SUMIF($B$2:$B$11;E3;$C$2:$C$11)

4

II 2 Hemija 4,02   Hemija =SUMIF($B$2:$B$11;E4;$C$2:$C$11)

5

II 3 Fizika 3,91   Biologija =SUMIF($B$2:$B$11;E5;$C$2:$C$11)

6

II 1 Biologija 3,62      

7

II 3 Biologija 2,89      

8

II 2 Fizika 4,03      

9

II 3 Hemija 3,93      

10

II 2 Biologija 3,18      

11

II 4 Fizika 2,95      

 

Slika 1. Rezultatti po predmetima

Slika 2. Sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/

 

Funkcija sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/ - prosjek, postupak:

  1. Izabrati praznu ćeliju;
  2. Otkucati =SUMIF.
  3. Odrediti područje.
  4. Apsolutne adrese opsega ($) dobijamo pritiskom funkcionalne tipke
  5. Izabrati traženu vrijednost.
  6. Izabrati opseg /RANGE/ vrijednosti (u ovom slučaju OCJENA).
  7. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
  8. Koristiti marker popune za ostale vrijednosti.
  9. Kraj.

 

Funkcije /Functions/    Index