Functions
Funkcija sumiranje izabranih - relacioni operator /FUNCTION SUMIF/

EXCEL ima mogućnost izbora na osnovu relacionih operatora. Prikazano je sabiranje većih (npr. od 4) i manjih (npr. od 6). 


 

 

A

B

C

D

1

5      

2

4      

3

2      

4

6      

5

1      

6

4      

7

2   <6 =SUMIF($A$1:$A$10;C7;$A$1:$A$10)

8

1   >4 =SUMIF($A$1:$A$10;C8;$A$1:$A$10)

9

4      

10

3      

 

Slika 1. Rezultatti po predmetima

Slika 2. Sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/

 

Funkcija sumiranje izabranih - relacioni operator /FUNCTION SUMIF/, postupak:

  1. Izabrati praznu ćeliju;
  2. Otkucati =SUMIF.
  3. Odrediti područje.
  4. Apsolutne adrese opsega ($) dobijamo pritiskom funkcionalne tipke
  5. Izabrati traženu vrijednost.
  6. Izabrati opseg /RANGE/ vrijednosti (u ovom slučaju OCJENA).
  7. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
  8. Koristiti marker popune za ostale vrijednosti.
  9. Kraj.

 

Funkcije /Functions/    Index