abc Microsoft EXCEL 2010 - Novi, otvori, snimi /NEW, OPEN, SAVE/
Kreiranje dokumenta /NEW/ - FILE meni

 

Kreiranje dokumenta /NEW/ - FILE meni, postupak:

  1. Klik na dugme NEW u fajl meniju;
  2. Otvara se NEW dijalog prozor;
  3. Izaberi izgled novog lista;
  4. klik na CREATE dugme;
  5. Kraj.

Index