abc Microsoft EXCEL 2010 - Novi, otvori, snimi /NEW, OPEN, SAVE/
Snimanje dokumenta pod novim imenom /SAVE AS/- Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/

 

Snimanje dokumenta pod novim imenom /SAVE AS/ - Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/, postupak:

  1. Klik na dugme SAVE u liniji alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/.
  2. SAVE AS dijalog prozor se pojavljuje;
  3. Upisati ime fajla pod kojim snimas;
  4. klik na SAVE dugme;
  5. Kraj.

Index