abc Microsoft EXCEL 2010 - Parametri stranice
Zamjena skupa znakova /REPLACE/

Zamjeniti 3 sa 55 u slijedećem primjeru:

Slika 1. Prije zamjene

Slika 2. Poslije zamjene

 

Zamjena skupa znakova /REPLACE/, postupak:

 1. HOME TAB.
 2. EDITING grupa.
 3. FIND dugme
 4. REPLACE opcija.
 5. REPLACE dialog prozor se pojavljuje.
 6. FIND WHAT polje - otkucati znakove koji se mijenjaju.
 7. REPLACE WITH polje - otkucati željenu promjenu
 8. REPLACE dugme za svaku pojedinačnu promjenu.
 9. REPLACE ALL dugme za zamjenu svih u dokumentu.
 10. CLOSE dugme za završetak aktivnosti.
 11. Kraj.

Traženje i zamjena   Index