Označiti cijeli dokument dugmetom SELECT ALL /SELECT ALL BUTTON/

Cijeli dokument se može označiti klikom na dugme SELECT ALL u zaglavlju redova i kolona .

Označiti cijeli dokument dugmetom SELECT ALL /SELECT ALL BUTTON/, postupak:

  1. Klik na dugme SELECT AL L.
  2. Oznaćene su sve ćelije radnog lista.
  3. Kraj.

Index