Označiti cijeli dokument tipkama tastature CTRL+A /SELECT ALL - CTRL+A/

Cijeli dokument se može označiti tipkama tasture CTRL+ A .

Označiti cijeli dokument tipkama tastature CTRL+A /SELECT ALL - CTRL+A/, postupak:

  1. Istovremeno pritisnuti CTRL+A /SELECT ALL - CTRL+A/ ;
  2. Sve ćelije radnog lista su oznaćene.
  3. Kraj

Index