Kreiranje liste popune /ADD CUSTOM LIST/

Radi lakšeg unosa odataka korisnik može sam da kreira listu popune.

Kreiranje liste popune /ADD CUSTOM LIST/, postupak:

  1. FILE TAB.
  2. OPTIONS opcija.
  3. EXCEL OPTIONS dijalog prozor se pojavljuje.
  4. EDIT CUSTOM LISTS dugme.
  5. CUSTOM LISTS DIALOG dijalog prozor se pojavljuje.
  6. Otkucajte željenu listu.
  7. ADD dugme.
  8. OK dugme.
  9. OK dugme.
  10. Kraj

Index