abc Microsoft EXCEL 2010 -
Premještanje sadržaja ćelije /CUT-MOVE CELL/ u istom radnog listu /EDIT CUT PASTE/

Premještanje sadržaj ćelija se izvodi opcijama EDIT menija (CUT, PASTE).

Premještanje sadržaja ćelije /CUT-MOVE CELL/, postupak:

  1. Označiti ćeliju.
  2. EDIT meni.
  3. CUT opcija.
  4. Izabrati novo mjesto, klik na drugu ćelliju u koju se premješta sadržaj ćelije.
  5. EDIT meni.
  6. PASTE opcija.
  7. Sadržaj ćelije se premješta u drugu ćeliju.
  8. Kraj.

Index