Kreiranje gotove liste popune /FILL LIST/

Radi lakšeg unosa odataka korisnik može da koristi listu popune. Pri ovom se koristi marker popune .

Kreiranje gotove liste popune /FILL LIST/, postupak:

  1. Upisati podatak u ćelije.
  2. Markerom popune popuni sadržaj ćelija .
  3. Kraj

Index