abc Microsoft EXCEL 2010 - Izbor prikaza dijelova prozora /VIEW/
Izbor parametara

Svi parametri u VIEW TAB-u služe za lakši rad u EXCEL-u. U VIEW TAB-u mozemo da podesimo izgled stranice, blizinu /ZOOM/, prikaz linije formula /FORMULA BAR/-a, GRIDLINES, itd. VIEW TAB se aktivira klikom na dugme VIEW u TOOLBAR-u. Na slijedećoj slici je prikaz VIEW TAB-a.


Slika 1. VIEW TAB

Aktivan prekidač /CHECK BOX/

Neaktivan prekidač /CHECK BOX/

Izbor prikaza i efekte možete vidjeti u slijedećim animacijama:

  1. Izbor prikaza linije formula /FORMULA BAR/-a
  2. Izbor prikaza pomoćnih linija na odštampanom dokumentu /GRIDLINES/
  3. Izbor prikaza zaglavlja /HEADINGS/-a
  4. Izbor opcije 100 ZOOM
  5. Izbor opcije FULL SCREEN
  6. Izbor opcije NORMAL
  7. Izbor opcije PAGE BREAK PREVIEW
  8. izbor opcije PAGE LAYOUT
  9. Izbor opcije ZOOM TO SELECTION
  10. Izbor opcije ZOOM

Index