Sotiranje /SORT/
SORT dijalog prozor - Rastući redoslijed

SORT dijalog prozor se otvrara iz DATA TAB, SORT & FILTER grupa.


Slika 1. DATA TAB, SORT & FILTER grupa


Slika 2 SORT dijalog prozor

 

SORT dijalog prozor - Rastući redoslijed, postupak:

  1. Označiti grupu ćelija koje želimo sortirati;
  2. Klik ne dugme SORT;
  3. U SORT dijalog prozoru odabrati uslove sortiranja - Rastući redoslijed;
  4. Kraj .

Index