Grafikon /CHART/
Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/

Prikazivanje podataka u GANTT dijagramu je prikazana u dva dijela.

Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/, postupak (dio 1):

  1. Označiti ćelije koje želimo prikazati u dijagramu;
  2. INSERT TAB.
  3. CHART grupa
  4. BAR dugme;
  5. STACKED BAR tip grafikona.
  6. Kraj.

Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/, postupak (dio 2):

  1. Označiti prvu seriju.
  2. Izabrati NO FILL.
  3. Izabrati dijalgram REVERSE.
  4. Kraj.

Index