Grafikon /CHART/
Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 01 STACKED BAR

Prikazivanje podataka u GANTT dijagramu je prikazana korak po korak.

Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 01 STACKED BAR:

  1. INSERT TAB.
  2. CHART grupa
  3. BAR dugme;
  4. STACKED BAR tip grafikona.
  5. Kraj.

Slijedeći korak

Index