Grafikon /CHART/
Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 02 Izbor podakta /SELECT DATA/

Prikazivanje podataka u GANTT dijagramu je prikazana korak po korak.

Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 02 Izbor podakta /SELECT DATA/, postupak:

  1. Izabrati dijalgram.
  2. CHART TOOLS TAB.
  3. DESIGNE TAB.
  4. SELECT DATA.
  5. Izabrati podatke iz tebele.
  6. Kraj.

Slijedeći korak

Index