Grafikon /CHART/
Kreiranje naslova /LABELS/

EXCEL omogu─çuje korisniku izbor naziva osa (apscise i ordinate).

Slika 1. Nazivi horizontalnih vrijednosti ose

Slika 2. Nazivi vertikalnih vrijednosti ose

Kreiranje naslova /LABELS/, postupak:

  1. Kopirati ime.
  2. LAYOUT TAB.
  3. LABELS grupa.
  4. AXIS TITLES dugme.
  5. Izabrati naslove apscise i ordinate (vidi sliku 1. i 2.).
  6. Kraj.

Index