Grafikon /CHART/
Prikaz vrijednosti na osama

 

Prikaz vrijednosti na osama, postupak:

  1. LAYOUT TAB.
  2. AXES grupa.
  3. AXES dugme.
  4. Izbor okruĹženje dijagrama.
  5. Kraj.

Index