Grafikon /CHART/
Promijena izgleda grafikona

 

Promijena izgleda grafikona, postupak:

  1. Označimo dijagram;
  2. Klik na Change Chart Type dugme;
  3. Izabrati novi izgled dijagrama.
  4. Kraj.

Index