Grafikon /CHART/
Promijena podataka u grafikonu /CHANGE CHART DATA/

 

Promijena podataka u grafikonu /CHANGE CHART DATA/, postupak:

  1. Izabrati podatak.
  2. Promijeniti vrijednost.
  3. Pritiskom na ENTER taster mijenja se vrijednost i u grafikonu.
  4. Kraj.

Index