Promjena naziva serije /SERIES NAME/
Prikaz vrijednosti na osama

 

Promjena naziva serije /SERIES NAME/, postupak:

 1. Izbor legende.
 2. DESIGNE TAB.
 3. DATA grupa.
 4. SELECT DATA dugme.
 5. SELECT DATA SOURCE dijalog prozor.
 6. Izbor serije.
 7. EDIT dugme.
 8. EDIT SERIES dijalgo prozor.
 9. Otkucati ime serije ili izabrati sadržaj ćelije.
 10. OK dugme.
 11. OK dugme.
 12. Kraj.

Index