Pametni grafikoni /SMARTART GRAPHIC/
SMARTART - Dodavanje elementa u pametni grafikona /ADD SHAPE INTO SMARTART GRAPHIC/

SMARTART - Dodavanje elementa u pametni grafikona /ADD SHAPE INTO SMARTART GRAPHIC/ se izvodi desnim klikom na liniju pamitnog grafikona i izborom ADD SHAPE opcije.

SMARTART - Dodavanje elementa u pametni grafikona /ADD SHAPE INTO SMARTART GRAPHIC/, postupak:

  1. Desni klik na liniju pametnog grafikona.
  2. Otvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/.
  3. Izabrati ADD SHAPE
  4. Kraj.

Index