Pametni grafikoni /SMARTART GRAPHIC/
SMARTART - Dodavanje slike u pametni grafikona /SMARTART GRAPHIC INSERT PICTURE/

SMARTART - Dodavanje slike u pametni grafikona /SMARTART GRAPHIC INSERT PICTURE/ se izvodi desnim klikom na liniju pamitnog grafikona i izborom ADD SHAPE opcije.

SMARTART - Dodavanje slike u pametni grafikona /SMARTART GRAPHIC INSERT PICTURE/ , postupak:

  1. Klik na sliku na element pametnog grafikona INSERT PICTURE .
  2. Otvara se INSERT PICTURE dijalog prozor.
  3. Izabrati folder.
  4. Izabrati fajl.
  5. INSERT dugme.
  6. Klik izva SMARTART.
  7. Kraj.

Index