Pametni grafikoni /SMARTART GRAPHIC/
SMARTART - Dodavanje teksta u pametni grafikona /INSERT TEXT INTO SMARTART GRAPHIC/ 2

SMARTART - Dodavanje teksta u pametni grafikona /INSERT TEXT INTO SMARTART GRAPHIC/ se izvodi klikom na element pametnog grafika. Otvara se dodataka SMARTART GRAPHIC dijalog prozora u kojem se klikom na označeni dio sa TEXT može dodati tekst kucanjem.

SMARTART - Dodavanje teksta u pametni grafikona /INSERT TEXT INTO SMARTART GRAPHIC/ 2, postupak:

  1. Klik na element pametnog grafikona.
  2. Otvara se dodataka SMARTART GRAPHIC dijalog prozora
  3. Otkucati odgovarajući tekst.
  4. Klik izvan pametnog grafikona.
  5. Kraj.

Index