Grafikon /CHART/
Kreiranje grafikona /CREATE CHART/

Prikazivanje podataka u dijagramu je jednostavan.

Kreiranje grafikona /CREATE CHART/, postupak:

  1. Označiti kolone koje želimo prikazati u dijagramu
    Klik na prvu za svaku slijedeću koristiti taster CTRL i lijevi taster miša ;
  2. Klik na Charts dugme;
  3. Izabrati Izgled grafikona
  4. Kraj.

Index