Pivot tabela /PIVOT TABLE/
Promijena podataka u Pivot tabeli

Ukoliko želimo da promijenimo opseg podataka u pivot tabeli izvodimo iz PIVOT TABLE TAB, OPTIONS TAB, DATA grupa CHANGE DATA SOURCE dugme i izbor opsega.


Godine!$A$1:$G$31

Godine!$A$1:$G$11

Slika 1. Veći opseg ulaznih podataka

Slika 1. Manji opseg ulaznih podataka

   

Slika 3. Veći opseg ulaznih podataka

Slika 4. Manji opseg ulaznih podataka

 

Promijena podataka u Pivot tabeli, postupak:

  1. PIVOT TABLE TAB.
  2. OPTIONS TAB.
  3. DATA grupa.
  4. CHANGE DATA SOURCE dugme;
  5. Označiti novi opseg podataka;
  6. OK dugme;
  7. Kraj.

Index