Pivot tabela /PIVOT TABLE/
Izdvajanje elemenata PIVOT CHARTS-a

Kreirani dijagram Pivot tabele je na slici 1 a izdvojenih elemenata na slici 2 (prikazani su samo prodavači žene).

Slika 1. Pivot dijagram

Slika 2. Pivot dijagram sa izdvojenim elementima (prodavači žene)

 

Izdvajanje elemenata PIVOT CHARTS-a, postupak:

  1. Kreirati PIVOT CHARTS >>
  2. PIVOT TABLE TAB.
  3. OPTIONS TAB.
  4. SHOW grupa.
  5. Po potrebi uključiti FIELD HEADERS.
  6. ROW LABELS padajuća lista
  7. Izabrati željene elementa dijagrama. (prikazani su samo prodavači žene).
  8. OK dugme;
  9. Kraj.

Index