Pivot tabela /PIVOT TABLE/
Izdvajanje elemenata PIVOT CHARTS-a - sa dijagrama

Kreirani dijagram Pivot tabele je na slici 1 a izdvojenih elemenata na slici 2 (prikazani su samo prodavači muškarci).

Slika 1. Pivot dijagram

Slika 2. Pivot dijagram sa izdvojenim elementima (prodavači muškarci)

 

Izdvajanje elemenata PIVOT CHARTS-a - sa dijagrama, postupak:

  1. Kreirati PIVOT CHARTS >>
  2. Otvoriti padajuću listu Predavač na dijagramu
  3. Izabrati željene elementa dijagrama. (prikazani su samo prodavači muškarci).
  4. OK dugme;
  5. Kraj.

Index