Pivot tabela /PIVOT TABLE/
Podaci za kreiranje Pivot tabele 1

Podatke možete iskopirati i izvesti aktivnosti sa pobrojanih stranica.

Datum Lokacija Prodavač Proizvod Količina Cijena Iznos
6.9.2005 BBB Marija so 5 5 25
11.10.2005 CCC Petar kafa 9 3 27
15.11.2005 AAA Marko čaj 3 2 6
20.12.2005 EEE Tina sir 2 4 8
24.1.2006 AAA Mirko mlijeko 6 1 6
28.2.2006 DDD Marija kafa 5 3 15
4.4.2006 AAA Marko so 8 5 40
9.5.2006 EEE Tina mlijeko 5 1 5
13.6.2006 AAA Mirko sir 2 4 8
18.7.2006 BBB Petar čaj 2 2 4
22.8.2006 AAA Marko kafa 1 3 3
26.9.2006 EEE Marko sir 8 4 32
31.10.2006 AAA Mirko mlijeko 8 1 8
5.12.2006 BBB Tina sir 6 4 24
9.1.2007 EEE Mirko čaj 7 2 14
13.2.2007 AAA Marija mlijeko 7 1 7
20.3.2007 DDD Tina so 4 5 20
24.4.2007 BBB Marija kafa 3 3 9
29.5.2007 EEE Petar čaj 1 2 2
3.7.2007 CCC Marko so 9 5 45
7.8.2007 DDD Marija so 5 5 25
11.9.2007 BBB Tina kafa 6 3 18
16.10.2007 EEE Marija sir 3 4 12
20.11.2007 DDD Marko kafa 8 3 24
25.12.2007 CCC Petar mlijeko 6 1 6
29.1.2008 EEE Petar sir 8 4 32
4.3.2008 AAA Mirko so 6 5 30
8.4.2008 EEE Marija čaj 9 2 18
13.5.2008 BBB Tina so 8 5 40
17.6.2008 CCC Marija čaj 5 2 10

Podaci za kreiranje Pivot tabele 1, spisak:

  1.    Kreiranje Pivot tabele
  2.    Kreiranje Pivot tabele - Razdvajanje godina i mjeseci
  3.    Kreiranje Pivot tabele - Godine

Index