VLOOKUP - HLOOKUP
HLOOKUP - Zarada od prodaje

HLOOKUP (lookup_value; table_arrray; row_index_number; search_type)

HLOOKUP

Parametri-argument

lookup_value

Vrijednost koja se traži

table_arrray

Opseg ćelija u kome se traži vrijednost

row_index_number

Broj red u kojem se traži vrijednost

range_lookup

Tip vrijednosti koja se traži:
0 - traže se podaci koji odgovaraju traženoj vrijednosti (FALSE)
1 - ako se tražena vrijednost ne pronadje, traži se najveća vrijednost koja je manja od tražene (TRUE)

Prodani proizvodi su prikazani po artiklima, Koristeći funkciju HLOOKUP ispisati nabavnu i prodajnu jediničnu cijenu arikla-proizvoda. Na osnovu ove dvije cijene izračunati zaradu (Razlika prodajne i nabvne vrijednosti pomnožena sa količinom).

R.br. Nazi artikla Količina
1 art 2 39
2 art 1 45
3 art 4 24
4 art 2 41
5 art 3 25
6 art 2 22
7 art 1 29
8 art 2 27
9 art 4 44
Cijena art 1 art 2 art 3 art 4
Nabavna 65 27 41 35
Prodajna 72 34 53 48

Slika 1. Prodaja artikla

Slika 2. Nabavnu i prodajnu jediničnu cijenu arikla-proizvoda

Sadržaj čelije H20 je =VLOOKUP(1;H3:J7;3;0)

HLOOKUP - Zarada od prodaje, postupak:

 1. Otkucati vrijednosti artikala i podatke o prodanim proizvodima .
 2. Izabrati ćeliju za ocjenu (D10).
 3. = početak formule.
 4. Otkucati HLO pritiskom na TAB bira se ostatak formule VLOOKUP(
 5. Traženi plasman 1.
 6. Područje (RANGE) za ocjenjivanje B2:E4.
 7. Apsolutne adrese opsega ($) dobijamo pritiskom funkcionalne tipke
 8. Za izbor nabavne cijene koristi se drugi red osega (2).
 9. Traži se izabrana vrijednosti 0.
 10. Izabrati ćeliju za ocjenu (E10).
 11. Izraz je: =HLOOKUP(B10;$B$2:$E$4;2).
 12. Tipka Enter kraj unosa formule .
 13. Područje (RANGE) za ocjenjivanje B2:E4.
 14. Apsolutne adrese opsega ($) dobijamo pritiskom funkcionalne tipke
 15. Za izbor prodajne cijene koristi se treć i red osega (3).
 16. Traži se izabrana vrijednosti 0.
 17. Izraz je: =HLOOKUP(B10;$B$2:$E$4;3)
 18. Tipka Enter kraj unosa formule .
 19. Kraj.

Index