VLOOKUP - HLOOKUP
Funkcije VLOOKUP i HLOOKUP

 


VLOOKUP funkcija u koloni C traži specifičnu vrijednost u opsegu F2:F6 na osnovu vrijednosti iz opsega E2:E6 a po zahtjevanoj vrijednosti od B2 do B10.HLOOKUP funkcija u koloni D traži specifičnu vrijednost u opsegu B3:E3 na osnovu vrijednosti iz opsega A2:E2 a po zahtjevanoj vrijednosti iz od D10 do D18.

Slika 1. Sadržaj čelije C8 =VLOOKUP(B8;$E$2:$F$6;2)

Slika 2. Sadržaj čelije D10=HLOOKUP(B10;$B$2:$E$4;2)

 

VLOOKUP (lookup_value; table_arrray; column_index_number; search_type)

 

HLOOKUP (lookup_value; table_arrray; row_index_number; search_type)

VLOOKUP

Parametri-argument

lookup_value

Vrijednost koja se traži

table_arrray

Opseg ćelija u kome se traži vrijednost

column_index_number

Broj kolone u kojoj se traži vrijednost

range_lookup

Tip vrijednosti koja se traži:
0 - traže se podaci koji odgovaraju traženoj vrijednosti (FALSE)
1 - ako se tražena vrijednost ne pronadje, traži se najveća vrijednost koja je manja od tražene (TRUE)

HLOOKUP

Parametri-argument

lookup_value

Vrijednost koja se traži

table_arrray

Opseg ćelija u kome se traži vrijednost

row_index_number

Broj red u kojem se traži vrijednost

range_lookup

Tip vrijednosti koja se traži:
0 - traže se podaci koji odgovaraju traženoj vrijednosti (FALSE)
1 - ako se tražena vrijednost ne pronadje, traži se najveća vrijednost koja je manja od tražene (TRUE)

Index