VLOOKUP - HLOOKUP
VLOOKUP - Odjeljenja - Prvoplasirana odjeljenja pojedinh razreda

Za ostvareni broj bodova članova ispisati prvoplariana odjeljenja pojedinih razreda. Po završenom izračunavanju rezultat je:

 

0djeljenje 1. clan 2. clan 3. clan 4. clan 5. clan ukupno boova
1-1 12 14 13 15 16 70
1-2 19 20 18 17 17 91
1-3 20 18 10 19 20 87
1-4 20 22 21 20 23 106
1-5 15 17 16 14 18 80
2-1 18 20 19 21 21 99
2-2 16 18 17 19 18 88
2-3 17 18 16 19 17 87
2-4 19 20 21 19 22 101
2-5 24 22 23 21 18 108
3-1 22 22 20 20 21 105
3-2 21 18 20 19 21 99
3-3 20 16 20 19 18 93
3-4 17 18 16 17 20 88
3-5 24 20 22 21 22 109

Slika 1. Rezultatti odjeljenja

Slika 2. Prvoplasirana odjeljenja pojedinih razreda

Sadržaj čelije H20 je =VLOOKUP(1;H3:J7;3;0)

VLOOKUP - Odjeljenja - Prvoplasirana odjeljenja pojedinh razreda, postupak:

 1. Unijeti bodove članova i rangirati odjeljenja. Rangirati odjeljenja i izračunati prvo odjeljenje prvog razreda (vidi prethodne animacije)
 2. Izabrati ćeliju za ocjenu (H20).
 3. Linija formula.
 4. Označiti formulu.
 5. Kopirati formulu tasterima tastature CTRL+C
 6. .
 7. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
 8. Izbrati ćeliju H21 i vratiti PASTE kopiranu fomurlu CTRL+V .
 9. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
 10. Izbrati ćeliju H22 i vratiti PASTE kopiranu fomurlu CTRL+V .
 11. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
 12. Izbrati ćeliju H21 dvostruki klik i premjestiti opseg na H8:J12.
 13. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
 14. Izbrati ćeliju H22 dvostruki klik i premjestiti opseg na H13:J17.
 15. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
 16. Kraj.

Index