VLOOKUP - HLOOKUP
VLOOKUP - Odjeljenja - Prvoplasirano odjeljenje svih razreda

Za ostvareni broj bodova članova ispisati prvoplariana odjeljenja pojedinih razreda. VLOOKUP funkcija omogućuje traženje određenje vrijednosti u opsegu i ispisa sadržaja nađenog reda izabrane kolone. Prvi parametar funkcije je vrijednost koja se traži (u ovom slučaju 1), zatim opseg u kojem se traži vrijednost, treći parametar kolona iz koje će se vršiti ispis nađenog reda i četrvti parametar je da li se traži tačna vrijendost ili prva manja od navedene (u ovom slučaju traži se tačna vrijednost te je parametar 0), Za traženje prvo plasirano odjeljenja prvog razreda formula je:
=VLOOKUP(1;H3:J7;3;0)

Za drugi razred prvoplasirano odjeljenje:
=VLOOKUP(1;H8:J12;3;0)

za treći razred prvoplasirano odjeljenje:
=VLOOKUP(1;H13:J17;3;0)

0djeljenje 1. clan 2. clan 3. clan 4. clan 5. clan ukupno boova
1-1 12 14 13 15 16 70
1-2 19 20 18 17 17 91
1-3 20 18 10 19 20 87
1-4 20 22 21 20 23 106
1-5 15 17 16 14 18 80
2-1 18 20 19 21 21 99
2-2 16 18 17 19 18 88
2-3 17 18 16 19 17 87
2-4 19 20 21 19 22 101
2-5 24 22 23 21 18 108
3-1 22 22 20 20 21 105
3-2 21 18 20 19 21 99
3-3 20 16 20 19 18 93
3-4 17 18 16 17 20 88
3-5 24 20 22 21 22 109

Slika 1. Rezultatti odjeljenja

Slika 2. Prvoplasirana odjeljenja pojedinih razreda

Sadržaj čelije H20 je =VLOOKUP(1;H3:J7;3;0)

VLOOKUP - Odjeljenja - Prvoplasirano odjeljenje svih razreda, postupak:

 1. Unijeti bodove članova i rangirati odjeljenja.
 2. Izabrati ćeliju za ocjenu (D20).
 3. = početak formule.
 4. Otkucati VLO pritiskom na TAB bira se ostatak formule VLOOKUP(
 5. Traženi plasman 1.
 6. Područje (RANGE) za ocjenjivanje H3:J7.
 7. Za izbor ocjene koristi se druga kolona osega (2).
 8. Traži se izabrana vrijednosti 0.
 9. Tipka Enter kraj unosa formule .
 10. Formula u ćeliji D20 je =VLOOKUP(1;I3:J17;2;0)
 11. Kraj.

Index