VLOOKUP - HLOOKUP
VLOOKUP - Odjeljenja - Tri prvoplasirana odjeljenja svih razreda

Za ostvareni broj bodova članova ispisati prvoplariana odjeljenja pojedinih razreda.

Za ostvareni broj bodova članova ispisati tri najbolje plasirana odjeljenja svih razreda. VLOOKUP funkcija omogućuje traženje određenje vrijdnosti u opsegu i ispisa sadržaja nađenog reda izabrane kolone. Prvi parametar funkcije je vrijednost koja se traži (u ovom slučaju 1), zatim opseg u kojem se traži vrijednost, treći parametar kolona iz koje će se vršiti ispis nađenog reda (u ovom slučaju druga kolona)i četrvti parametar je da li se traži tačna vrijendost ili prva manja od navedene (u ovom slučaju traži se tačna vrijednost te je parametar 0), Za traženje prvoplasiranog odjeljenja svih razreda formula je:
=VLOOKUP(1;I3:J17;2;0)

Za drugoplasirano odjeljenje:
=VLOOKUP(2;I3:J17;2;0)

za treće plasirano odjeljenje:
=VLOOKUP(3;I3:J17;2;0)

0djeljenje 1. clan 2. clan 3. clan 4. clan 5. clan ukupno boova
1-1 12 14 13 15 16 70
1-2 19 20 18 17 17 91
1-3 20 18 10 19 20 87
1-4 20 22 21 20 23 106
1-5 15 17 16 14 18 80
2-1 18 20 19 21 21 99
2-2 16 18 17 19 18 88
2-3 17 18 16 19 17 87
2-4 19 20 21 19 22 101
2-5 24 22 23 21 18 108
3-1 22 22 20 20 21 105
3-2 21 18 20 19 21 99
3-3 20 16 20 19 18 93
3-4 17 18 16 17 20 88
3-5 24 20 22 21 22 109

Slika 1. Rezultatti odjeljenja

Slika 2. Tri prvo plasirana odjeljenja svh razreda

 

VLOOKUP - Odjeljenja - Tri prvoplasirana odjeljenja svih razreda, postupak:

 1. Unijeti bodove članova i rangirati odjeljenja. Rangirati odjeljenja i izračunati prvo odjeljenje prvog razreda (vidi prethodne animacije)
 2. Izabrati ćeliju za ocjenu (D20).
 3. Linija formula.
 4. Označiti formulu =VLOOKUP(1;I3:J17;2;0).
 5. Kopirati formulu tasterima tastature CTRL+C
 6. .
 7. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
 8. Izbrati ćeliju D21 i vratiti PASTE kopiranu fomurlu CTRL+V .
 9. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
 10. Izbrati ćeliju D22 i vratiti PASTE kopiranu fomurlu CTRL+V .
 11. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
 12. Izbrati ćeliju D21 dvostruki klik i promjeniti vriejdnost prvog parametar u 2 za drugo mjesto =VLOOKUP(2;I3:J17;2;0).
 13. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
 14. Izbrati ćeliju D22 dvostruki klik i promjeniti vriejdnost prvog parametar u 3 za treće mjesto =VLOOKUP(3;I3:J17;2;0).
 15. Taster Enter (završetak rada na formuli) .
 16. Kraj.

Index