VLOOKUP - HLOOKUP - RANK
RANK - Odjeljenja - Rangiranje svih odjeljenja

Za ostvareni broj bodova članova rangirati odjeljenje unutar svih razreda.

0djeljenje 1. clan 2. clan 3. clan 4. clan 5. clan ukupno boova
1-1 12 14 13 15 16 70
1-2 19 20 18 17 17 91
1-3 20 18 10 19 20 87
1-4 20 22 21 20 23 106
1-5 15 17 16 14 18 80
2-1 18 20 19 21 21 99
2-2 16 18 17 19 18 88
2-3 17 18 16 19 17 87
2-4 19 20 21 19 22 101
2-5 24 22 23 21 18 108
3-1 22 22 20 20 21 105
3-2 21 18 20 19 21 99
3-3 20 16 20 19 18 93
3-4 17 18 16 17 20 88
3-5 24 20 22 21 22 109

Slika 1. Rezultatti odjeljenja

Slika 2. Rangiran prvi razred

Sadržaj čelije I3 je =RANK(G3;$G$3:$G$17;0)

RANK - Odjeljenja - Rangiranje svih odjeljenja, postupak:

  1. Unijeti imena učenika, bodove i šemu ocjenijavanja
  2. Izabrati ćeliju za rangiranje (I3).
  3. = početak formule.
  4. Otkucati RANK(
  5. Ćelija sa bodovima (G3) .
  6. Područje (RANGE) sa bodovima (G3:G17).
  7. Apsolutne adrese opsega ($) dobijamo pritiskom funkcionalne tipke
  8. Za rangiranje rastućim redoslijedom koristi se 0.
  9. Koristiti marker popune za ostala odjeljenja (vidi slika 2).
  10. Kraj.

Index