EXCEL - Iteracije /ITERATIONS/
Ispis formule

Formula u EXCEL-u počinju sa znakom jednakosti. Pri ispis formule koristi se i miš radi lakšteg rada.

Primjer korištenja EXCEL-a za izračunavanja trenutnih brzina po formuli:
         

Ispis formule, postupak:

  1. Formula počinje znakom jednakosti = .
  2. Oznaka ćelije se upisuje klikom pokazivača miša na ćeliju.
  3. Operatori se upisuju sa tastature .
  4. Kraj.

Index