EXCEL - Iteracije /ITERATIONS
Gafički prikaz

Grafički prikaz je odabran samo za prvih 10 vrijednosti. Može se napraviti za proizvoljan broj vrijednosti. Radi boljeg razumijevanja je korištena promjena:

  • vrijednosti x ose
  • početne vrijednosti

Primjer korištenja EXCEL-a za izračunavanja trenutnih brzina po formuli:
         

Gafički prikaz, postupak:

  1. Označiti vrijednosti .
  2. Izabrati x - osu
  3. Promjeniti početnu vrijednost v0.
  4. Kraj.

Index