EXCEL - Iteracije /ITERATIONS
Gafički prikaz - promjena opsega

Grafički prikaz - promjena opsega je odabran samo za prvih 10 vrijednosti. Može se napraviti za proizvoljan broj vrijednosti. Radi boljeg razumijevanja je korištena promjena:

Grafički prikaz u EXCEL-u dozvoljava promjenu opsega prikazanih vrijednosti. Promjenom opsega prikayuje se i promena na grafiku.

   
 

Slika 1. Prije promjene opsega (0-11)

Slika 1. Poslije promjene opsega (0-41)

 

Primjer korištenja EXCEL-a za izračunavanja trenutnih brzina po formuli:
         

         

Gafički prikaz - promjena opsega, postupak:

  1. Označiti graf.
  2. Postaviti pokazivač na marker popune.
  3. Promjeniti opseg.
  4. Kraj.

Index