abc EXCEL 2010 - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Da li ćelija D5 pripada opsegu B3:F5:
ponekad
ne
da
pogrešno ispisan