abc EXCEL 2010 - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Pri kopiranju radnog lista miĊĦem koristi se ______ taster sa tastature.
ALT
TAB
SHIFT
CTRL