abc EXCEL 2010 - test - izbor

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 10/08/2020 11:44:02
Trajanje: 0/0 0:0:0

Kombinacija dva tastera na tastaturi zamjenjuje opciju "New" iz "File" menija. Koja je to kombinacija?
Ctrl + A
Ctrl + N
Ctrl + C
Ctrl + O