EXCEL - vježbe
FONT 2

Iskopirati Sadržaj (desna tabela) i urediti:

R.br. Aktivnost Sadržaj

1.

Kopirati sadržaj u EXCEL (gornja lijeva ćelija je C1).

x I II III IV
1 57 37 94 42
2 8 30 19 89
3 59 32 85 26
4 24 83 1 6

2.

Ćelija F4: FONT 16, BOLD

 

3.

Ćelija C2: FONT TIMES, 11, BOLD , Plav.

 

4.

Ćelija D3: FONT ARIAL, 14, BOLD

 

5.

Ćelija E5: FONT TAHOMA, 14, BOLD, crvena