EXCEL
Formatiranje ćelija /FORMAT CELLS/

Iskopirati Sadržaj i urediti kao na slici:

Slika Sadržaj
Jedan Dva Tri Četiri
111 222 333 444
555 666 777 888
999 000 123 234