EXCEL - Funkcije I
1

Iskopirati Sadržaj (desna tabela) i urediti:

R.br. Aktivnost Sadržaj

1.

Kopirati sadržaj u EXCEL (gornja lijeva ćelija je A3).

x I II III IV
1 16 73 61 6
2 35 52 87 2
3 62 35 5 4
4 85 82 25 49

2.

A8: Suma FONT ARIAL, 14

 

3.

Red 8: Izračunati sumu ćelija iznad: FONT ARIAL, 14

Koristii kopiranje formula >>

4.

A9: Minimum , FONT ARIAL, 12, plav

 

5.

Red 9: Izračunati MIN, FONT ARIAL, 12, plav

 

6.

A10: Maximum, FONT ARIAL, 12, crven.

 

7.

Red 10: Izračunati MAX, FONT ARIAL, 12, crven.

 

8.

A11: Prosjek FONT ARIAL, 14, tamno plav

 

9.

Red 11: Izračunati AVERAGE, FONT ARIAL, 14, tamno plav