EXCEL - Funkcije I
COUNTIF  151

Iskopirati Sadržaj (desna tabela) i urediti:

R.br. Aktivnost Sadržaj

1.

Kopirati sadržaj u EXCEL (gornja lijeva ćelija je A1).

Ime Pol Bodovi
Petar M 18
Cica Ž 12
Petar M 13
Aja Ž 15
Marko M 11
Mara Ž 17
Cica Ž 12
Lazar M 13
Mara Ž 14
Lazar M 20
Petar M 15
Cica Ž 19

2.

Izračunati koliko puta je svaka osoba pojedinačno osvijala bodove.

Koristii COUNTIF >> ili >>