EXCEL - Grafikon I
1

Iskopirati Sadržaj (desna tabela) i urediti:

R.br. Aktivnost Sadržaj
1. Otvoriti EXCEL  

2.

Kopirati sadržaj u EXCEL (gornja lijeva ćelija je A1).

br.stana ime br.članova voda stubište ukupno
 1 . Perić 5 30,26 KM 6,67 KM 36,93 KM
 2 . Bović 3 18,16 KM 6,67 KM 24,83 KM
 3 . Bilić 5 30,26 KM 6,67 KM 36,93 KM
 4 . Dulić 2 12,11 KM 6,67 KM 18,78 KM
 5 . Bulić 4 24,21 KM 6,67 KM 30,88 KM

3

Nacrtati grafikon tipa kolona /LINE/.

Prikaz u apsolutnim iznaosima na y osi.


Slika 1. Tipovi grafikona /CHARTS TYPES/

4.

Nacrtati grafikon tipa kolona /LINE/

Dodavanje vrijednosti na prethnodu u istoj tački x ose.