EXCEL - Funkcije I
COUNTIF, RANK, GRAF151

Iskopirati izračunati prema uputsvu

R.br. Aktivnost Sadržaj

1.

Kopirati sadržaj u EXCEL (gornja lijeva ćelija je A1).

Ime Pol Test1/Bodovi Test2/Bodovi Ponovi Test1 Ponovi Test2 Uspjeh Rang grupa Rang svi
Petar M 18 12          
Cica Ž 12 13          
Svetozar M 13 14          
Aja Ž 15 20          
Marko M 11 15          
Mara Ž 17 20          
Marija Ž 12 15          
Nebojša M 13 19          
Tara Ž 14 16          
Gojko M 20 15          
Goran M 15 11          
Gordana Ž 19 16          
Tina Ž 16 12          
Fjodor M 15 13          
Dragana Ž 16 14          
Branka Ž 17 20          

2.

Za prolaz prvi test treba imati 13 i više bodova

Koristii COUNTIF >>ili >>

3.

Za prolaz prvi test treba imati 12 i više bodova

Koristii COUNTIF >> ili >>

4.

Uspjeh: od 25-28 dobar a 29 i 30 odličan

 

5.

Rangirati učenike prema uspjehu u plavoj/bijeloj grupi

 

6.

Prikazati uspjeh učenika grafički

 

7.

Analizirati uspješnost po grupama plava/bijela i svi  (poseban grafik)

 

8.

Analizirati uspješnost po polu plava/bijela i svi  (poseban grafik)