Excel - vježbe
Pivot tabela /PIVOT TABLE/ 1
 

11.

12.

13.

14.

    Index