Excel - vježbe
Pivot tabela /PIVOT TABLE/ 2
 

21.

22.

23.

24.

    Index