Excel - vježbe
HLOOKUP 21

Urediti tekst prema slijedećim uputama

 

Aktivnost

Kopirati tekst u EXCEL

1

Startati EXCEL. Snimiti dokument na folder TEST pod imenom test1

 

2

Kopirati sadržaj tabeleu EXCEL u ćeliju A2.

R.br. Nazi artikla Količina Nabavna Prodajna Zarada
1 art 2 5      
2 art 1 6      
3 art 4 2      
4 art 2 7      
5 art 3 4      
6 art 2 2      
7 art 1 8      
8 art 2 3      
9 art 4 1      

 

3

Iskopirati tabelu cijena

Cijena art 1 art 2 art 3 art 4
Nabavna 34 47 20 12
Prodajna 42 51 28 18

 

4

Koristeći HLOOKUP kopirati Nabavne cijene iz tabele cijena u opseg D10: D18,

Prodajne cijene kopirati iz iz tabele cijena u opseg od E10:E18.

Koristi art1-art4 kao ulaz u HLOOKUP

5

Zarada je razlika prodajne i nabvne vrijednosti pomnožena sa količinom.

 

6

Rezultat je kao u tabeli: